Εξέλεγξη στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Απρίλιος 1826)

Απόφαση της αρμόδιας για τον έλεγχο των πληρεξούσιων εγγράφων εκλογής σχετικά με τους νόμιμα εκλεγμένους πληρεξούσιους, την οποία απέστειλε στην ολομέλεια της εθνοσυνέλευσης. Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Ανδρέας Μάμουκας, Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, τ. 5, Αθήνα, 1839, σ. 23-29 και αναδημοσιεύτηκε στο Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 211-214.

Αναφέρεται σε:

Προς την σεβαστήν Συνέλευσιν

Η επί της εξετάσεως των πληρεξουσιότητος εγγράφων διορισθείσα επιτροπή ενέκρινε και παρεδέχθη νόμιμα και αδιαφιλονείκητα έγγραφα των εξής επαρχιών: Γαστούνης, Ανδρούσης, Λεονταρίου, Εμλακίκων, Λακεδαιμονίας, Παλαιών Πατρών, Αρκαδίας, Νεοκάστρου, Κορώνης, Πύργου, Κορίνθου, Δυτικής Σπάρτης, Πατραντζικίου, Ταλαντίου, Καρύστου, και των νήσων: Σίφνου, Μήλου και Κιμήλου- Τζιάς, Θερμιών και Σερίφου – Αιγίνης, Σαλαμίνος και Αγκιστρίου – Σάμου, Πόρου, Πετζών και Ύδρας, Πάρου, Πάτμου και Τήνου. Εθεωρήθησαν και από την βουλευτικήν επιτροπήν και παρεδέχθησαν ως νόμιμα και αδιαφιλονείκητα τα εξής: Τριπολιτζάς, Καρυταίνης, Νησίου, Μονεμβασίας, Αγίου Πέτρου, Άργους, Ναυπλίου, Βοστίτζης, Καλαβρύτων, Βόνιτζας, Λιδωρικίου, Μαλανδρίνου, Λεβαδείας, Ζητουνίου, Αθηνών, Ψαρών, Κάσου, Μυκόνου και Άνδρου.

[…]

Παρεδέχθη δε και ως πληρεξουσίους των αρμάτων, κατά την κοινήν απόφασιν, τους ακολούθους: Τον Γενικόν Αρχηγόν Θεόδωρον Κολοκοτρώνην και τους εξοχωτάτους στρατηγούς Ιωάννην Γκούραν και Ανδρίτζον Σαφάκαν.

Εις όσας δε επαρχίας ή ήσαν διωρισμένοι ή και διά τον συμβιβασμόν διωρίσθησαν και παρεδέχθησαν πλειότεροι του διωρισμένου αριθμού της διατυπώσεως, και κατά την χθες απόφασιν της Συνελεύσεως είναι απαράδεκτοι· και οι μεν εξ αυτών οικειοθελώς εσυμβιβάσθησαν, οι δε κατεπείσθησαν να εκλέξωσι τον διά κλήρον συμβιβασμόν· και ούτως ακολούθησαν.

Εγκλείεται δε και κατάλογος των προς όσους πληρεξουσίους εδόθη έγγραφον αποδεικτικόν, συγχωρούν την είσοδον της συνεδριάσεως, υπογεγραμμένον παρά της επιτροπής.

Επαρρησιάσθη και έτερον πληρεξούσιον γενικώς από την Σπάρτην εις τον εκλαμπρότατο Πετρόμπεη. Η επιτροπή παρεδέχθη την εκλαμπρότητά του, και διά την νομιμότητα της εκλογής, και ως αρχηγόν των αρμάτων της Σπάρτης.

Ταύτα είναι τα μέχρι τούδε πρακτικά της επιτροπής, τα οποία καθυποβάλλει υπ’ όψιν της σεβ. Συνελεύσεως, και επιζητεί την επικύρωσίν των παρά της Συνελεύσεως· τα δε εφεξής κατά χρέος θέλει παρρησιάσει.

Τη 6 Απριλίου 1826 Νέα Επίδαυρος

Η επιτροπή

Αναστάσιος Λόντος

Γεώργιος Δαρειώτης

Αναγν. Ζαφειρόπουλος

Ιωάννης Βλάχος

Π. Μοναστηριώτης

Ιωάννης Μαμούνης

Λεόντιος Καμπάνης

 

Ο Γραμματεύς

Παναγιώτης Σταματελόπουλος