Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Κάσου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Κάσου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Γνωρίζουμε, από ένα σωζόμενο πληρεξούσιο έγγραφο με ημερομηνία 13 Αυγούστου 1825, ότι είχε αρχικά εκλεγεί πληρεξούσιος, από κατοίκους της Κάσου που είχαν εγκατασταθεί στη Νάξο μετά την κατάληψη του νησιού τους από τον αιγυπτιακό στόλο (1824), ο Νικόλαος Γρηγοριάδης. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά αμφίβολο κατά πόσο μια τόσο πρώιμη ανάδειξη πληρεξουσίου, που είχε προηγηθεί κατά αρκετές εβδομάδες της διακήρυξης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, θα ήταν δυνατό να έχει οποιαδήποτε ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση, η οριστική εκλογή πληρεξουσίων της Κάσου πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1826, επίσης στη Νάξο, και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Δημητρίου Αρβανιτόπουλου και Μηνά Σακελλαρίου. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε τις υπογραφές 12 εκλεκτόρων και ήταν επικυρωμένο με τη σφραγίδα της κοινότητας Κάσου.

Στις 23 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων του Βουλευτικού, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους δύο εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξουσίους. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια στις 6 Απριλίου η αντίστοιχη επιτροπή της εθνοσυνέλευσης συγκατάλεξε την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες. Μολαταύτα, στις εργασίες της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο πήρε τελικά μέρος ως πληρεξούσιος Κάσου μόνο ο Μηνάς Σακελλαρίου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 51, 147.

Νικ. Γ. Μαυρής (επιμ.), Ιστορικόν Αρχείον Κάσου, τ. 2, Αθήνα 1937, σ. 51-52.

Πληρεξούσιοι

Σακελλαρίου Μηνάς
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Κάσου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)