Α΄ Ελληνική Δημοκρατία

Άτλαντας των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών

Ναύπλιο, πλατεία Πλατάνου, 1834. Υδατογραφία του A. Haubenschmid.  Staatliche Graphische Sammlung, Μόναχο.

Έργο

Το έργο «Α΄ Ελληνική Δημοκρατία» αποτυπώνει τη συγκρότηση και θεμελίωση των δημοκρατικών διαδικασιών στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, αναδεικνύοντας τη μετάβαση από τις τοπικότητες στο εθνικό κράτος.

Νόμος της Επιδαύρου (Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος). Άστρος, 13 Απριλίου 1823. Γενικά Αρχεία του Κράτους, Μικρές Συλλογές.

Χάρτης της Ελλάδος, 1828. François Pouqueville.
Bibliothèque nationale de France.

Διαδικασίες

Στα χρόνια της Επανάστασης πραγματοποιήθηκαν στις επαρχίες της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος διαδικασίες για την ανάδειξη πληρεξούσιων στις Εθνοσυνελεύσεις και παραστατών στο Βουλευτικό σώμα.

Επαρχίες

Μικρομάνης

Αποκούρου και Βενέτικου

Σαντορίνης, Ανάφης και Αστυπαλαίας

Κορώνης

Χαλκιδικής