Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Καλαβρύτων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Καλαβρύτων αναλογούσαν τέσσερις πληρεξούσιοι.

Οι προσπάθειες εκλογής πληρεξουσίων της επαρχίας Καλαβρύτων για την Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου (1826) διήρκησαν αρκετούς μήνες. Στις 4 Νοεμβρίου 1825 ο εκτελών χρέη επάρχου γενικός γραμματέας του επαρχείου Γεώργιος Οικονόμου ενημέρωσε το Εκτελεστικό Σώμα με αναφορά του πως, μολονότι οι δημογέροντες και οι πρόκριτοι της περιοχής είχαν προσκληθεί κατ’ επανάληψη σε επαρχιακή συνέλευση στην πόλη των Καλαβρύτων για τη διεξαγωγή της εκλογής, ο αριθμός όσων τελικά συγκεντρώθηκαν δεν επαρκούσε για την απαρτία, με αποτέλεσμα η συνέλευση να διαλυθεί και να αναβληθεί η εκλογή για μεταγενέστερο χρόνο.

Η επαρχιακή συνέλευση τελικά πραγματοποιήθηκε στα Καλάβρυτα, πρωτεύουσα της επαρχίας, δύο μήνες αργότερα, στις 6 Ιανουαρίου 1826 και εξέλεξε πληρεξουσίους τους Ανδρέα Ζαΐμη, Κωνσταντίνο Ζωγράφο, Σωτήριο Θεοχαρόπουλο, Χρυσανθάκη Κυριτζόπουλο, Ασημάκη Παπαδόπουλο, Ασημάκη Φωτήλα και Σωτήριο Χαραλάμπη. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε συνολικά 63 υπογραφές εκλεκτόρων. Ο ένας από τους εκλεγέντες, ο Σωτήριος Χαραλάμπης, απεβίωσε πριν από την έναρξη των εργασιών της εθνοσυνέλευσης.

Στις 24 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων του Βουλευτικού, η οποία αναγνώρισε μεν τη νομιμότητα της εκλογής, αλλά κρίνοντας ότι οι εκλεγέντες ήταν υπεράριθμοι, ακόμη και μετά τον θάνατο του Σ. Χαραλάμπη, έκανε δεκτούς ως πληρεξουσίους τέσσερις μόνο, τους Α. Ζαΐμη, Κ. Ζωγράφο, Σ. Θεοχαρόπουλο και Α. Φωτήλα. Φαίνεται ότι το ζήτημα είχε επιλυθεί συμβιβαστικά, πιθανότατα με την παραίτηση των Χ. Κυριτζόπουλου και Α. Παπαδόπουλου από την πληρεξουσιότητα, γιατί η εκλογή συγκαταλέχθηκε από την αντίστοιχη επιτροπή της εθνοσυνέλευσης στην έκθεσή της προς την ολομέλεια στις 6 Απριλίου στις αδιαφιλονίκητες. Οι Ανδρέας Ζαΐμης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Σωτήριος Θεοχαρόπουλος και Ασημάκης Φωτήλας έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Καλαβρύτων στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πληρεξούσιοι

Θεοχαρόπουλος Σωτήριος
Κυριτζόπουλος Χρυσανθάκης
Παπαδόπουλος Ασημάκης
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Καλαβρύτων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)