Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Γαστούνης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Γαστούνης αναλογούσαν τέσσερις πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1826 στον οικισμό Στρέφι αντί για την πρωτεύουσα της επαρχίας Γαστούνη, όπως προέβλεπε το τυπικό του εκλογικού νόμου, προφανώς για λόγους προστασίας από τις εχθρικές επιδρομές. Οι παρευρισκόμενοι ανέδειξαν ως πληρεξουσίους, «χωρίς προσοποληψίαν και πάθος», όπως χαρακτηριστικά έγραφαν, τους Ιωάννη Κοκκαλιάρη, Αναγνώστη Ματζούκα (ή Ματζουκόπουλο), Γεώργιο Σισίνη και Γρηγόριο Χατζηγιάννο. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε συνολικά 53 υπογραφές εκλεκτόρων. Με το ίδιο έγγραφο, η επαρχιακή συνέλευση εξουσιοδότησε επιπλέον τους εκλεγέντες, πέραν της αντιπροσώπευσης της περιοχής στην εθνοσυνέλευση, να επιλέξουν και τους δύο παραστάτες της επαρχίας, σε περίπτωση που συγκαλούταν νέο Βουλευτικό μετά τη λήξη των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης.

Στις 26 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους τέσσερις εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξουσίους. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια της εθνοσυνέλευσης στις 6 Απριλίου η επιτροπή συγκατάλεξε την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες. Οι Ιωάννης Κοκκαλιάρης, Αναγνώστης Ματζούκας (ή Ματζουκόπουλος), Γεώργιος Σισίνης και Γρηγόριος Χατζηγιάννος έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Γαστούνης στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 53-56, 147.

Πληρεξούσιοι

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Γαστούνης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)