Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Πατρατζικίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Πατρατζικίου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιους.

Η συνέλευση των τριάντα τριών εκλεκτόρων της επαρχίας πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση, τη 1η Απριλίου 1826, ενώ η Εθνοσυνέλευση ξεκινούσε τις εργασίες της, στην Καστριώτισσα (Φωκίδας) και ανέδειξε πληρεξούσιους τον Ιερομνήμονα Δημάκη και τον Νικόλαο Σάββα. Η αναφορά της επαρχίας με την ανακοίνωση της εκλογής παρουσιάστηκε στην Εθνοσυνέλευση στις 16 Απριλίου. Σε αυτή η επαρχία εξηγούσε επίσης και τους λόγους που την εμπόδισαν να πραγματοποιήσει νωρίτερα την εκλογή. Η πολιορκία του Μεσολογγίου που βρισκόταν σε εξέλιξη το προηγούμενο διάστημα, είχε αναγκάσει τους κατοίκους να καταφύγουν σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές για να βρουν καταφύγιο με αποτέλεσμα να βρίσκονται διασκορπισμένοι, ενώ οι δύσκολες καιρικές συνθήκες του χειμώνα επιδείνωσαν περαιτέρω τις συνθήκες διαβίωσής τους. Στην αναφορά τους τόνιζαν τέλος στη Διοίκηση τη γνησιότητα του παρόντος εγγράφου και αμφισβητούσαν οποιοδήποτε άλλο πληρεξούσιο έγγραφο. Την ίδια μέρα οι δημογέροντες Σαλώνων Δημήριος ιερεύς Οικονόμος και Κωνσταντίνος Καραμάνης, καθώς και ο γραμματέας της επαρχίας Αναγνώστης Λαζαρής επικύρωσαν τη γνησιότητα της αναφοράς. Η Εθνοσυνέλευση αποφάσισε όμως να απορρίψει την αναφορά της επαρχίας Πατρατζικίου και το πληρεξούσιο έγγραφο με την αιτιολογία ότι είχαν γίνει ήδη επικυρωθεί ως νόμιμοι και γίνει δεκτοί άλλοι πληρεξούσιοι αυτής χωρίς να αναφέρεται στα ονόματά τους.

Το δεύτερο πληρεξούσιο της επαρχίας δεν έχει εντοπιστεί. Επιβεβαιώνεται ωστόσο η συμμετοχή του Γεώργιου Αινιάν ως πληρεξουσίου Πατρατζικίου στις εργασίες της εθνοσυνέλευσης. Ενώ, κατά την πρώτη συνεδρίαση του σώματος, στις 6 Απριλίου 1826, η επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Εθνοσυνέλευσης ανακοίνωσε την επικύρωση της νομιμότητας της εκλογής της επαρχίας πιθανά έχοντας λάβει το παραπάνω πρακτικό.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 196, 199, 203, 209, 239-241.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 144-147.

Πληρεξούσιος

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Πατρατζικίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)