Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Λεβαδείας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Λειβαδιάς αναλογούσαν τέσσερις πληρεξούσιοι.

Η συνέλευση των πενήντα έναν εκλεκτόρων πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1825 στο Δίστομο, αποτελούμενη από κατοίκους της επαρχίας, αλλά και αντιπροσώπουςν όσων είχαν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από την επαρχία λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και ανέδειξε πληρεξούσιους τον Ιωάννη Λογοθέτη, τον Σπυρίδωνα Καλογερόπουλο, τον Λάμπρο Νάκο και τον Αναγνώστης Λαζαρόπουλο. Την επόμενη μέρα ο έπαρχος Παναγιώτης Λιδωρίκης επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του πληρεξούσιου εγγράφου. Η επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων του Γ΄ Βουλευτικού επικύρωσε στις 24 Μαρτίου 1826 το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας και έκανε δεκτούς και τους τέσσερεις πληρεξούσιους. Η νομιμότητα της εκλογής επιβεβαιώθηκε εκ νέου στις 6 Απριλίου 1826 και από την επιτροπή ελέγχου των πληρεξούσιων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 38-41, 147-149.

Πληρεξούσιοι

Καλογερόπουλος Σπυρίδων
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Λεβαδείας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)