Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Τήνου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Τήνου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1826 στην Τήνο και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Αντωνίου Αλμπέρτη και Ιάκωβου Παξιμάδη. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε τις υπογραφές 19 εκλεκτόρων και κατέγραφε την επιλογή τους ως ομόφωνη.

Στις 6 Απριλίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους δύο εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξουσίους. Στην έκθεση που υπέβαλε την ίδια ημέρα προς την ολομέλεια της εθνοσυνέλευσης η επιτροπή συγκατάλεξε την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες. Στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο ωστόσο πήρε τελικά μέρος ως πληρεξούσιος Τήνου μόνο ο Αντώνιος Αλμπέρτης.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 108-109, 147.

Πληρεξούσιοι

Παξιμάδης Ιάκωβος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Τήνου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)