Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Μιστρά

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Μιστρά αναλογούσαν τέσσερις πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1826 στον οικισμό Παρόρι, επειδή ο Μιστράς, πρωτεύουσα της επαρχίας, όπου κατά τον εκλογικό νόμο θα έπρεπε να διεξαχθεί η επαρχιακή συνέλευση, είχε πυρποληθεί από τις δυνάμεις του Ιμπραήμ, και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Νικολάου Γιατράκου, Εμμανουήλ Μελετόπουλου, Δημητρίου Μετάλα και Αναγνώστη Τζωρτζάκη. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε 83 υπογραφές εκλεκτόρων και κατέγραφε την επιλογή τους ως ομόφωνη.

Στις 26 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους τέσσερις εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξουσίους. Την ίδια μέρα ωστόσο οι τρεις παρόντες πληρεξούσιοι Ν. Γιατράκος, Εμμ. Μελετόπουλος και Α. Τζωρτζάκης ενημέρωσαν την επιτροπή ότι ο Δ. Μετάλας είχε παραιτηθεί από την πληρεξουσιότητα μέσω επιστολής και ότι η επαρχία τους τούς είχε εξουσιοδοτήσει γραπτώς να επιλέξουν εκείνοι τον αντικαταστάτη του. Επιπλέον, ανακοίνωσαν ότι σε εφαρμογή της εντολής αυτής είχαν επιλέξει ως τέταρτο πληρεξούσιο τον Αναγνώστη Κοπανίτσα, απόφαση που ενέκρινε η επιτροπή στις 28 Μαρτίου. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια της εθνοσυνέλευσης στις 6 Απριλίου η επιτροπή συγκατάλεξε την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες. Οι Νικόλαος Γιατράκος, Αναγνώστης Κοπανίτσας, Εμμανουήλ Μελετόπουλος και Αναγνώστης Τζωρτζάκης έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Μιστρά στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 87-90, 137-138, 147.

Πληρεξούσιοι

Γιατράκος Νικόλαος
Τζωρτζάκης Αναγνώστης
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Μιστρά», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)