Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Πάρου και Αντιπάρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Πάρου και Αντιπάρου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε από επαρχιακή συνέλευση στις 4 Μαρτίου 1826 στην Πάρο και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Παναγιώτη Δημητρακόπουλου και Μιχαήλ Κρίσπη. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε τις υπογραφές 11 εκλεκτόρων, οι οποίοι προέρχονταν αποκλειστικά από οικισμούς του μεγαλύτερου από τα δύο νησιά που αποτελούσαν την επαρχία, της Πάρου, και κατέγραφε την επιλογή τους ως ομόφωνη.

Στις 6 Απριλίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους δύο εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξουσίους. Στην έκθεση που υπέβαλε την ίδια ημέρα προς την ολομέλεια της εθνοσυνέλευσης η επιτροπή συγκατάλεξε την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες. Οι Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και Μιχαήλ Κρίσπης έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Πάρου και Αντιπάρου στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 127-128, 147.

Πληρεξούσιοι

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Πάρου και Αντιπάρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)