Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Κορίνθου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Κορίνθου αναλογούσαν τέσσερις πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1826, στο χωριό Σούλι, και όχι στην πρωτεύουσα της επαρχίας, όπως προέβλεπε ο εκλογικός νόμος, και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Ιωάννη Δασίου, επισκόπου Κορίνθου Κύριλλου, Γεωργίου Σπήλιου Νοταρά και Πανούτσου Νοταρά. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε συνολικά 76 επικυρωμένες υπογραφές εκλεκτόρων και κατέγραφε την επιλογή τους ως ομόφωνη, ωστόσο από άλλες διαθέσιμες πηγές γνωρίζουμε ότι η πραγματικότητα ήταν αρκετά διαφορετική.

Στις 13 Φεβρουαρίου 1826 ο εκτελών χρέη επάρχου Κορίνθου γενικός γραμματέας του επαρχείου, Α. Οικονομίδης, ενημέρωσε το Εκτελεστικό Σώμα σχετικά με τα γεγονότα που είχαν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της επαρχιακής συνέλευσης που είχε συγκαλέσει στο Σούλι για την εκλογή πληρεξουσίων. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, οι επιστάτες της επαρχίας αναστάτωσαν τις εργασίες της συνέλευσης, με αποτέλεσμα ένα μικρό τμήμα των εκλεκτόρων να εναντιωθεί στις επιλογές της πλειοψηφίας για τις θέσεις των πληρεξουσίων και να αποχωρήσει από τη διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι αποχωρήσαντες εκλέκτορες καταγινόταν, κατά τις πληροφορίες του, να εκλέξουν άλλους πληρεξουσίους, το πληρεξούσιο έγγραφο εκλογής των οποίων περιλάμβανε και υπογραφές μη εκλεκτόρων, ενώ παράλληλα είχαν σκοπό να αποστείλουν στη Διοίκηση αναφορά εναντίον του ίδιου επειδή είχε επικυρώσει τη διεξαχθείσα εκλογή. Πιθανότατα εξαιτίας αυτής της διένεξης στη διάρκεια της επαρχιακής συνέλευσης, στην Εθνοσυνέλευση τελικά υποβλήθηκε, εκτός από το επικυρωμένο από τον γενικό γραμματέα έγγραφο εκλογής, και άλλο στο όνομα του Χριστόδουλου Νοταρά.

Στις 30 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς ως νόμιμους πληρεξουσίους τους Ι. Δασίου, Κορίνθου Κύριλλο, Γ. Νοταρά και Π. Νοταρά, ενώ παρέπεμψε το ζήτημα της αποδοχής ή μη του Χ. Νοταρά στην ολομέλεια του σώματος. Στην έκθεσή της πάντως προς την ολομέλεια της εθνοσυνέλευσης στις 6 Απριλίου η επιτροπή συγκατάλεξε την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες, ενώ το θέμα της εκλογής και πέμπτου πληρεξουσίου της επαρχίας φαίνεται ότι δεν συζητήθηκε στη διάρκεια των εργασιών του σώματος. Οι Ιωάννης Δασίου, επίσκοπος Κορίνθου Κύριλλος, Γεώργιος Σπήλιου Νοταράς και Πανούτσος Νοταράς έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Κορίνθου στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 86, αρ. 93.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 109-112, 147.

Πληρεξούσιοι

Δασίου Ιωάννης
Κύριλλος, επίσκοπος Κορίνθου
Νοταράς Γεώργιος
Νοταράς Χριστόδουλος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Κορίνθου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)