Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Σίφνου, Μήλου και Κιμώλου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Σίφνου, Μήλου και Κιμώλου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε από δύο διαδοχικές επαρχιακές συνελεύσεις. Για την πρώτη, που διεξήχθη σε άγνωστη ημερομηνία, δεν έχουν εντοπιστεί άλλες πληροφορίες, εκτός από τα ονόματα των εκλεγέντων πληρεξουσίων, του Ιωάννη Βασιλείου από τη Μήλο και του Ιωάννη Λειμβαίου από τη Σίφνο, ο οποίος όμως στη συνέχεια παραιτήθηκε. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία επαναλήφθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1826 στη Σίφνο. Από τη δεύτερη εκλογή αναδείχθηκε εκ νέου πληρεξούσιος ο Ιωάννης Βασιλείου, από κοινού αυτή τη φορά με τον Νικόλαο Χρυσόγελο. Μολονότι το πληρεξούσιο έγγραφο της εν λόγω εκλογής συντάχθηκε σαν να επρόκειτο για εξαρχής νέα εκλογή, υπογράφηκε από 8 εκλέκτορες προερχόμενους αποκλειστικά από τη Σίφνο, δίχως τη συμμετοχή αντιπροσώπων των υπολοίπων νησιών που απάρτιζαν την επαρχία. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η εκλογή της 8ης Φεβρουαρίου είχε ως αντικείμενο αποκλειστικά την αντικατάσταση του αρχικά εκλεγμένου αντιπρόσωπου της Σίφνου Ιωάννη Λειμβαίου, ενώ η συμμετοχή στην εθνοσυνέλευση του καταγόμενου από τη Μήλο Ι. Βασιλείου ήταν δεδομένη.

Στις 3 Απριλίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους δύο εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξουσίους, αναγνωρίζοντας ρητά τη νομιμότητα της αντικατάστασης του Ι. Λειμβαίου από τον Ν. Χρυσόγελο. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια της εθνοσυνέλευσης στις 6 Απριλίου η επιτροπή συγκατάλεξε την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες. Οι Ιωάννης Βασιλείου και Νικόλαος Χρυσόγελος έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Σίφνου, Μήλου και Κιμώλου στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 103-104, 147

Πληρεξούσιοι

Βασιλείου Ιωάννης
Λειμβαίος Ιωάννης
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Σίφνου, Μήλου και Κιμώλου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)