Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Καρυταίνης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Καρυταίνης αναλογούσαν τέσσερις πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1826 στο Άργος, προφανώς λόγω των εχθρικών επιδρομών στην επαρχία. Οι παρευρισκόμενοι ανέδειξαν ως πληρεξουσίους τους Αναγνώστη Ζαφειρόπουλο, Αναγνώστη Παπαγιαννακόπουλο, Αναγνώστη Παπαγιαννόπουλο (Δεληγιάννη), Ιωάννη Πατρινάκη, Σπυρίδωνα Σπηλιωτόπουλο και Δημήτριο Ταγκόπουλο, ενώ φαίνεται πως αρχικά υπήρχε πρόθεση να εκλεγεί και έβδομος πληρεξούσιος, γιατί στο πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση υπήρχε θέση και ένα όνομα ακόμη, η οποία όμως δεν είχε συμπληρωθεί. Το έγγραφο έφερε 23 υπογραφές εκλεκτόρων.

Στις 25 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων του Βουλευτικού, η οποία αναγνώρισε μεν τη νομιμότητα της εκλογής, αλλά κρίνοντας ότι οι εκλεγέντες ήταν υπεράριθμοι έκανε δεκτούς ως πληρεξουσίους τους τέσσερις μόνο, χωρίς να προσδιορίζει τα πρόσωπα, και παρέπεμψε στην ολομέλεια της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης την απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή μη των υπολοίπων. Τελικά στις 6 Απριλίου οι έξι εκλεγέντες ήρθαν σε συμβιβασμό ενώπιον της αντίστοιχης επιτροπής της εθνοσυνέλευσης και συμφώνησαν να αντιπροσωπευθεί η επαρχία Καρυταίνης από τους Αν. Ζαφειρόπουλο, Αν. Παπαγιαννακόπουλο, Αν. Παπαγιαννόπουλο (Δεληγιάννη) και Σπ. Σπηλιωτόπουλο, με αποτέλεσμα η επιτροπή να συγκαταλέξει στην έκθεσή της προς την ολομέλεια του σώματος την ίδια μέρα την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες. Οι τέσσερις πληρεξούσιοι της επαρχίας Καρυταίνης έλαβαν μέρος στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι στις 25 Φεβρουαρίου 1826 κάτοικοι της περιοχής της Δημητσάνας, η οποία από την έναρξη της επανάστασης υπαγόταν στην επαρχία Καρυταίνης, διεκδίκησαν να έχουν ιδιαίτερη αντιπροσώπευση στην εθνοσυνέλευση, επικαλούμενοι την παραχώρηση του δικαιώματος αυτού σε άλλες περιοχές που στη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας είχαν καθεστώς ανάλογο με την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Για τη θέση του πληρεξουσίου επέλεξαν τον Σπυρίδωνα Σπηλιωτόπουλο, με την πρόβλεψη μάλιστα να παραμείνει ο ίδιος και ως παραστάτης της περιοχής, σε περίπτωση που συγκαλούταν νέο Βουλευτικό μετά τη λήξη των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής του που υποβλήθηκε στο σώμα έφερε μόλις 7 υπογραφές εκλεκτόρων, κάποιοι από τους οποίους είχαν προηγουμένως υπογράψει και το αντίστοιχο έγγραφο της επαρχίας Καρυταίνης. Τελικά στις 11 Απριλίου 1826 η εκλογή της Δημητσάνας επικυρώθηκε από την επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης. Το γεγονός όμως ότι ο Σπηλιωτόπουλος είχε ήδη γίνει δεκτός ως νόμιμος πληρεξούσιος Καρυταίνης σήμαινε ότι το διάβημα έμεινε δίχως πρακτικό αποτέλεσμα.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 18, Αθήνα 2000, σ. 171.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 105-106, 125-126, 147.

Πληρεξούσιοι

Παπαγιαννακόπουλος Αναγνώστης
Σπηλιωτόπουλος Σπυρίδων
Ταγκόπουλος Δημήτριος
Πατρινάκης Ιωάννης
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Καρυταίνης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)