Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Ευβοίας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Ευβοίας αναλογούσαν τέσσερις πληρεξούσιοι.

Οι εκλεγέντες πληρεξούσιοι προέκυψαν από δύο διαφορετικές εκλογές. Η μία εξ αυτών πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 1826 στη Σαλαμίνα, εφόσον η ίδια η Εύβοια βρισκόταν υπό οθωμανικό έλεγχο, και ανέδειξε ως πληρεξουσίους τον ηγούμενο της Μονής Οσίου Δαυίδ Γέροντος Ιωακείμ και τον επίσκοπο Καρύστου Νεόφυτο. Με βάση το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση, το οποίο έφερε 200 υπογραφές, οι δύο πληρεξούσιοι είχαν αναδειχθεί από όσους Ευβοιώτες βρίσκονταν στη Σαλαμίνα και είχαν υπογράψει το έγγραφο, και όχι από εκλέκτορες, όπως προέβλεπε ο εκλογικός νόμος. Το ίδιο έγγραφο κατέγραφε την ψήφισή τους ως ομόφωνη.

Δεν είναι σαφές από ποια ακριβώς διαδικασία προέκυψαν οι άλλοι δύο εκλεγέντες, Δημήτριος Παλαιολόγου και Γεώργιος Ρούντου. Είναι ωστόσο βέβαιο ότι παρουσιάστηκαν και οι τέσσερις στην Πιάδα (σημ. Νέα Επίδαυρος), τόπο διεξαγωγής της εθνοσυνέλευσης, και διεκδίκησαν να γίνουν δεκτοί στο σώμα, αλλά διατυπώθηκε η αντίρρηση ότι ήταν υπεράριθμοι, επειδή το νησί είχε εκλέξει την προηγούμενη περίοδο έναν μόνο παραστάτη. Έτσι, στις 8 Απριλίου 1826, οι τέσσερις πληρεξούσιοι υποστήριξαν με αναφορά τους προς την Γ΄ Εθνοσυνέλευση ότι η ιδιαίτερη πατρίδα τους είχε αντιπροσωπευθεί στη Β΄ Εθνοσυνέλευση του Άστρους από τέσσερις πληρεξουσίους και ότι είχε κατόπιν εκλέξει για το Βουλευτικό της Β΄ Περιόδου δύο παραστάτες, ο ένας από τους οποίους απεβίωσε χωρίς να αντικατασταθεί, και ισχυρίστηκαν ότι η μη εκλογή δεύτερου παραστάτη έκτοτε δεν ισοδυναμούσε με την απώλεια του δικαιώματος του νησιού να έχει δύο παραστάτες και τέσσερις πληρεξουσίους, επικαλούμενοι και την παρόμοια περίπτωση των Σπετσών.

Στις 11 Απριλίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία το χαρακτήρισε «α[μ]φίβολον». Στη συμπληρωματική έκθεση της επιτροπής προς την ολομέλεια (15 Απριλίου 1826) αναφέρεται ότι το παραστατικό της επαρχίας Ευβοίας θεωρήθηκε τελικά νόμιμο και επικυρώθηκε, δίχως περισσότερες λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, στα πρακτικά της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης Επιδαύρου καταγράφεται η συμμετοχή στις εργασίες του σώματος μόνο των ηγουμένου Ιωακείμ, Δημητρίου Παλαιολόγου και Γεωργίου Ρούντου, ενώ ο Καρύστου Νεόφυτος δεν φαίνεται να συμμετείχε, μολονότι είχε γίνει δεκτός ως νόμιμος πληρεξούσιος.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 214, 253-254.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 18, Αθήνα 2000, σ. 152-153, 171.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 74-79.

Πληρεξούσιοι

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Ευβοίας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)