Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Πύργου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Πύργου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1826 στη Μονή Σκαφιδιάς, για την προστασία των εκλεκτόρων από τις εχθρικές επιδρομές, και όχι την πρωτεύουσα της επαρχίας, τον Πύργο, όπως προέβλεπε ο εκλογικός νόμος, και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων του Αγαμέμνονος Αυγερινού και του Ιωάννη Γ. Κρεστενίτη. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε 35 επικυρωμένες υπογραφές εκλεκτόρων και κατέγραφε την ανάδειξή τους ως ομόφωνη.

Στις 30 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους δύο εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξουσίους. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια της εθνοσυνέλευσης στις 6 Απριλίου η επιτροπή συγκατάλεξε την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες. Ωστόσο, στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος της επαρχίας Πύργου μόνον ο Αγαμέμνων Αυγερινός.

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με αναφορά του Λύσανδρου Βιλαέτη προς το Βουλευτικό Σώμα, η οποία αναγνώστηκε ενώπιον της ολομέλειας στη συνεδρίαση της 9ης Απριλίου 1826, πληρεξούσιος της επαρχίας Πύργου στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου είχε εκλεγεί και ο ίδιος. Ωστόσο το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής του, το οποίο είχε επισυνάψει στην αναφορά του, δεν έχει εντοπιστεί, επομένως δεν διαθέτουμε καμία πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία από την οποία αναδείχθηκε πληρεξούσιος. Σε κάθε περίπτωση, ο Βιλαέτης δεν παρουσίασε το έγγραφο της εκλογής του στην εθνοσυνέλευση, ούτε συμμετείχε στις εργασίες της, διότι κατηγορήθηκε από τον βουλευτή της ίδιας επαρχίας Λυκούργο Κρεστενίτη για τον φόνο του οπλαρχηγού Πέτρου Μήτζου και προφυλακίστηκε στο Ναύπλιο, με την έγκριση του Βουλευτικού.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 480, 534-535, 536, 539-540.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 8, Αθήνα 1974, σ. 471, 475, 479.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 100-101, 147.

Πληρεξούσιοι

Αυγερινός Αγαμέμνων
Κρεστενίτης Ιωάννης Γ.
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Πύργου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)