Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Σπετσών

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στις Σπέτσες αναλογούσαν τέσσερις πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση και μάλιστα στις 19 Μαρτίου 1826 οι συγκεντρωθέντες πληρεξούσιοι στην Πιάδα (σημ. Νέα Επίδαυρος) απηύθυναν έκκληση στους προκρίτους του νησιού να επισπεύσουν την ανάδειξη και την αποστολή των αντιπροσώπων των Σπετσών. Η εκλογή τελικά διενεργήθηκε στις 31 Μαρτίου 1826 από τους πρόκριτους του νησιού και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Βασίλη Λαζάρου, Κωνσταντή Μπαμπά, Γεωργίου Μπούκουρη και Ανδρέα Χατζηαναργύρου. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση δεν έφερε υπογραφές.

Στις 5 Απριλίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους τέσσερις εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξουσίους. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια της εθνοσυνέλευσης την επόμενη (6 Απριλίου) η επιτροπή συγκατάλεξε την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες. Οι Βασίλης Λαζάρου, Κωνσταντής Μπαμπάς, Γεώργιος Μπούκουρης και Ανδρέας Χατζηαναργύρου έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι των Σπετσών στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 143-144, 147.

Αντώνιος Λιγνός (επιμ.), Αρχείον της κοινότητος Ύδρας, 1778-1832, τ. 12, Τύποις Μιχ. Σ. Ελευθερίου, Εν Πειραιεί 1930, σ. 84-85.

Ανάργυρος Ανδρέου Χατζηαναργύρου, Τα Σπετσιώτικα, ήτοι Συλλογή ιστορικών εγγράφων και υπομνημάτων αφορώντων τα κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν του 1821, τ. Α΄, Αθήνησι, Τυπογραφείον Δ. Α. Μαυρομμάτη, 1861, σ. 343-345.

Πληρεξούσιοι

Λαζάρου Βασίλης
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Σπετσών», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)