Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Νησίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Νησίου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για την εκλογή τους, εκτός από τα ονόματά τους. Ωστόσο η εκλογή συγκαταλέχθηκε από την επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην έκθεσή της προς την ολομέλεια στις 6 Απριλίου 1826 στις αδιαφιλονίκητες.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 147.

Πληρεξούσιοι

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Νησίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)