Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Εμπλακίων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Εμπλακίων αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1825 στο χωριό Δελίμεμι (σημ. Αίθαια) και όχι στην πρωτεύουσα της επαρχίας, όπως προέβλεπε ο εκλογικός νόμος, πιθανόν λόγω της παρουσίας των στρατευμάτων του Ιμπραήμ στην περιοχή. Η επαρχιακή συνέλευση ανέδειξε ως πληρεξουσίους τους Αναγνώστη Οικονομόπουλο, Παναγιώτη Παπατσώνη, Αντώνιο Περωτή, Γεώργιο Πουλημένο και Αναγνώστη Πουλόπουλο. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε 63 ή 66 υπογραφές εκλεκτόρων (διαφορετικά αντίγραφα του ίδιου εγγράφου περιελάμβαναν διαφορετικό αριθμό υπογραφών) και κατέγραφε την ψήφισή τους ως ομόφωνη. Με το ίδιο έγγραφο, η επαρχιακή συνέλευση εξουσιοδότησε επιπλέον τους εκλεγέντες, πέραν της αντιπροσώπευσης της περιοχής στην εθνοσυνέλευση, να επιλέξουν και τον παραστάτη της επαρχίας, σε περίπτωση που συγκαλούταν νέο Βουλευτικό μετά τη λήξη των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης. Ενδεχομένως στην πρόβλεψη αυτή οφειλόταν και ο μεγάλος αριθμός των εκλεγέντων πληρεξουσίων.

Στις 26 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία επικύρωσε την εκλογή αλλά έκανε δεκτούς ως νόμιμους πληρεξουσίους δύο μόνο από τους εκλεγέντες, τους Παναγιώτη Παπατσώνη και Αναγνώστη Πουλόπουλο. Πιθανότατα η επιλογή αυτή είχε τη συναίνεση των υπολοίπων, γιατί στην έκθεσή της προς την ολομέλεια της εθνοσυνέλευσης στις 6 Απριλίου η επιτροπή συγκατάλεξε την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες. Οι Παπατσώνης και Πουλόπουλος έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Ανδρούσης στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 32-34, 147.

Παναγιώτης Παπατσώνης, Απομνημονεύματα από των χρόνων της Τουρκοκρατίας μέχρι της Βασιλείας Γεωργίου Α΄, εισαγωγή – σημειώσεις Εμμαν. Γ. Πρωτοψάλτης, Αθήνα, ΓΑΚ, 1993, σ. 114-115.

Πληρεξούσιοι

Οικονομόπουλος Αναγνώστης
Περωτής Αντώνιος
Πουλόπουλος Αναγνώστης
Πουλημένος Γεώργιος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Εμπλακίων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)