Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Ψαρών

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στα Ψαρά αναλογούσαν τέσσερις πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1826 στην Αίγινα, όπου είχε την έδρα της μετά την κατάληψη των Ψαρών από τον οθωμανικό στόλο (1824) η Επιτροπή των Ψαριανών, και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Νικολάου Βελισσάριου, Ιωάννη Μαμούνη, Αναγνώστη Μοναρχίδη και Αποστόλη Νικολάου. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε τις υπογραφές 13 εκλεκτόρων. Τη νομιμότητα της διαδικασίας και τη γνησιότητα των υπογραφών επικύρωσε και η Επιτροπή των Ψαριανών.

Στις 25 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων του Βουλευτικού, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξουσίους. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια στις 6 Απριλίου η αντίστοιχη επιτροπή της εθνοσυνέλευσης συγκατάλεξε την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες. Οι Νικόλαος Βελισσάριος, Ιωάννης Μαμούνης, Αναγνώστης Μοναρχίδης και Αποστόλης Νικολάου έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι Ψαρών στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 124-125, 147.

Πληρεξούσιοι

Μαμούνης Ιωάννης
Νικολάου Αποστόλης
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Ψαρών», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)