Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Ανδρούσης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Ανδρούσης αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1826 στη Μονή Βουλκάνου και όχι στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την Ανδρούσα, όπως προέβλεπε ο εκλογικός νόμος, προφανώς λόγω της παρουσίας των στρατευμάτων του Ιμπραήμ στην περιοχή. Η συνέλευση ανέδειξε ως πληρεξουσίους τους Δήμο Πρασά και Σπύρο Φραγκίσκο. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε 43 υπογραφές εκλεκτόρων και κατέγραφε την ψήφισή τους ως ομόφωνη.

Στις 26 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους δύο εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξουσίους. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια της εθνοσυνέλευσης στις 6 Απριλίου η επιτροπή συγκατάλεξε την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες. Οι Δήμος Πρασάς και Σπύρος Φραγκίσκος έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Ανδρούσης στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 72-74, 147.

Πληρεξούσιοι

Πρασάς Δήμος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Ανδρούσης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)