Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Δυτικής Σπάρτης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στη Δυτική Σπάρτη (σημ. Δυτική Μάνη) αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1826. Δεν είναι βέβαιο κατά πόσον έγινε με τοπική συνέλευση στην πρωτεύουσα της περιοχής, όπως προέβλεπε το τυπικό του εκλογικού νόμου, γιατί στο πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση δεν αναφέρεται τόπος διεξαγωγής της εκλογής. Σε κάθε περίπτωση, από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε αναδείχθηκαν ως παραστάτες οι Παναγιώτης Καπετανάκης, Γεώργιος Μαυρομιχάλης και Πανάγος Χρηστέας. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους έφερε 153 υπογραφές εκλεκτόρων και κατέγραφε την ψήφισή τους ως ομόφωνη. Με το ίδιο έγγραφο, οι εκλέκτορες εξουσιοδότησαν επιπλέον τους εκλεγέντες, πέραν της αντιπροσώπευσης της περιοχής στην εθνοσυνέλευση, να επιλέξουν και τον παραστάτη της, σε περίπτωση που συγκαλούταν νέο Βουλευτικό μετά τη λήξη των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης.

Στις 27 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία αναγνώρισε μεν τη νομιμότητα της εκλογής, αλλά κρίνοντας ότι οι εκλεγέντες ήταν υπεράριθμοι έκανε δεκτούς ως πληρεξουσίους τους δύο μόνο, χωρίς να προσδιορίζει τα πρόσωπα, και παρέπεμψε στην ολομέλεια της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης την απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή μη του τρίτου. Φαίνεται ότι το ζήτημα επιλύθηκε συμβιβαστικά, πιθανότατα με την παραίτηση του Παναγιώτη Καπετανάκη από την πληρεξουσιότητα, χωρίς να συζητηθεί στη διάρκεια των εργασιών του σώματος, γιατί η εκλογή συγκαταλέχθηκε από την επιτροπή στην έκθεσή της προς την ολομέλεια στις 6 Απριλίου στις αδιαφιλονίκητες. Οι Γεώργιος Μαυρομιχάλης και Πανάγος Χρηστέας έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι Δυτικής Σπάρτης στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Τέλος, για τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, κοινό πληρεξούσιο της Ανατολικής και Δυτικής Σπάρτης και των Όπλων της Σπάρτης (σημ. Μάνης) στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου (1826), βλ. το δελτίο της Εκλογής Όπλων.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 82-87, 147.

Πληρεξούσιοι

Καπετανάκης Παναγιώτης
Μαυρομιχάλης Γεώργιος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Δυτικής Σπάρτης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)