Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Ζητουνίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Ζητουνίου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η συνέλευση των σαράντα δύο εκλεκτόρων πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1825 στην έδρα της επαρχίας την Παύλιανη και ανέδειξε ομόφωνα πληρεξούσιους τον Αναγνώστη Παπαλεξίου ή Παπαλεξόπουλου και τον Ιωάννη Ζαχαράκη.

Η επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων του Γ΄ Βουλευτικού επικύρωσε στις 25 Μαρτίου 1826 το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας και έκανε δεκτούς και τους δύο πληρεξούσιους. Η νομιμότητα της εκλογής επιβεβαιώθηκε εκ νέου στις 6 Απριλίου 1826 και από την επιτροπή ελέγχου των πληρεξούσιων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 25-27, 147.

Πληρεξούσιοι

Ιωάννου Ζαχαράκης
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Ζητουνίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)