Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Νεοκάστρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Νεοκάστρου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Λόγω του διασκορπισμού του ντόπιου πληθυσμού μετά την κατάληψη της περιοχής από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ, η εκλογική διαδικασία διεξήχθη σε δύο φάσεις. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής συντάχθηκε αρχικά στις 9 Νοεμβρίου 1825 στο χωριό Πολιανή της επαρχίας Λεονταρίου, όπου είχε βρει καταφύγιο μεγάλο μέρος του πληθυσμού της επαρχίας Νεοκάστρου, και υπογράφτηκε από 37 εκπροσώπους οικισμών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ναύπλιο και στις 19 Νοεμβρίου 1825 υπογράφτηκε από άλλους 16 κατοίκους της επαρχίας που είχαν βρεθεί εκεί. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής αναδείχθηκαν πληρεξούσιοι οι Διονύσιος Δουκίδης και Ιωάννης Οικονομίδης, η εκλογή των οποίων καταγράφεται στο πληρεξούσιο έγγραφο που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση ως ομόφωνη. Αξιοσημείωτη είναι η πρόβλεψη του εγγράφου πως, σε περίπτωση που ο Ιωάννης Οικονομίδης αδυνατούσε να παρευρεθεί στις εργασίες της εθνοσυνέλευσης, θα τον αντικαθιστούσε ο αδελφός του Χριστόδουλος.

Στις 29 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους δύο εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξουσίους. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια της εθνοσυνέλευσης στις 6 Απριλίου η επιτροπή συγκατάλεξε την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες. Στις συνεδριάσεις της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο πήρε ωστόσο τελικά μέρος ως πληρεξούσιος Νεοκάστρου μόνο ο Ιωάννης Οικονομίδης.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 10-13, 147.

Πληρεξούσιοι

Οικονομίδης Ιωάννης
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Νεοκάστρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)