Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Λεονταρίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Λεονταρίου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε εκτός της επαρχίας, στο στρατόπεδο των Δερβενίων, στις 25 Φεβρουαρίου 1826 και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Αναγνώστη Δικαίου, Πέτρου Σαλαμωνού (ή Σαλημάνου) και Γεωργίου Αθανασιάδη. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε 196 υπογραφές εκλεκτόρων και κατέγραφε την ψήφισή τους ως ομόφωνη.

Στις 26 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία αναγνώρισε μεν τη νομιμότητα της εκλογής, αλλά κρίνοντας ότι οι εκλεγέντες ήταν υπεράριθμοι έκανε δεκτούς ως πληρεξουσίους τους δύο μόνο, χωρίς να προσδιορίζει τα πρόσωπα, και παρέπεμψε στην ολομέλεια της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης την απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή μη του τρίτου. Φαίνεται ότι το ζήτημα επιλύθηκε συμβιβαστικά, πιθανότατα με την παραίτηση του Γεωργίου Αθανασιάδη από την πληρεξουσιότητα, χωρίς να συζητηθεί στη διάρκεια των εργασιών του σώματος, γιατί η εκλογή συγκαταλέχθηκε από την επιτροπή στην έκθεσή της στις 6 Απριλίου προς την ολομέλεια στις αδιαφιλονίκητες. Οι Αναγνώστης Δικαίος και Πέτρος Σαλαμωνός (ή Σαλημάνος) έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Λεονταρίου στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 120-124, 147.

Πληρεξούσιοι

Δικαίος Αναγνώστης
Αθανασιάδης Γεώργιος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Λεονταρίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)