Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Τριπολιτσάς

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Τριπολιτσάς αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1826 στο Ναύπλιο, εξαιτίας του γεγονότος ότι η περιοχή της Τριπολιτσάς βρισκόταν υπό τον έλεγχο των στρατευμάτων του Ιμπραήμ, και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Ρήγα Παλαμήδη, Νικολάου Σπηλιάδη και Βασιλείου Χρηστακόπουλου. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε 15 επικυρωμένες υπογραφές εκλεκτόρων.

Στις 24 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων του Βουλευτικού, η οποία αναγνώρισε μεν τη νομιμότητα της εκλογής, αλλά κρίνοντας ότι οι εκλεγέντες ήταν υπεράριθμοι έκανε δεκτούς ως πληρεξουσίους τους δύο μόνο, χωρίς να προσδιορίζει τα πρόσωπα. Φαίνεται ότι το ζήτημα επιλύθηκε συμβιβαστικά, πιθανότατα με την παραίτηση του Σπηλιάδη από την πληρεξουσιότητα, γιατί η εκλογή συγκαταλέχθηκε από την αντίστοιχη επιτροπή της εθνοσυνέλευσης στην έκθεσή της προς την ολομέλεια στις 6 Απριλίου στις αδιαφιλονίκητες. Οι Ρήγας Παλαμήδης και Βασίλειος Χρηστακόπουλος έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Τριπολιτσάς στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 79-80, 147.

Πληρεξούσιοι

Παλαμήδης Ρήγας
Σπηλιάδης Νικόλαος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Τριπολιτσάς», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)