Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Αγίου Πέτρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Αγ. Πέτρου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Στις 31 Ιανουαρίου 1826 στα Μελιγίτικα Καλύβια (σημ. Χειμερινή Μελιγού), και όχι την πρωτεύουσα της επαρχίας, τον Άγ. Πέτρο, όπως προέβλεπε ο εκλογικός νόμος, αναδείχθηκαν ως πληρεξούσιοι οι Αναγνώστης Κοντάκης και Ματθαίος Πρωτοπαπάς. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην Εθνοσυνέλευση έφερε 30 επικυρωμένες υπογραφές προκρίτων και κατέγραφε την επιλογή τους ως ομόφωνη.

Στις 23 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων του Βουλευτικού, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους δύο εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξουσίους. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια στις 6 Απριλίου η αντίστοιχη επιτροπή της Εθνοσυνέλευσης συγκατάλεξε την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες. Οι Αναγνώστης Κοντάκης και Ματθαίος Πρωτοπαπάς έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Αγ. Πέτρου στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 96-98, 147.

Πληρεξούσιοι

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Αγίου Πέτρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)