Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Αθηνών

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Αθηνών αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η συνέλευση των πενήντα εννέα εκλεκτόρων πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1826 στην πόλη των Αθηνών και ανέδειξε σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο και κατά πλειοψηφία πληρεξούσιους τον Ιωάννη Βλάχο και τον Γεώργιο Ψύλλα. Τη γνησιότητά της διαδικασίας επικύρωσαν οι δημογέροντες των Αθηνών καθώς και το Επαρχείο. Η επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων του Γ΄ Βουλευτικού επικύρωσε στις 24 Μαρτίου 1826 τη νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας και οι δύο πληρεξούσιοι έλαβαν άδεια συμμετοχής στις εργασίες της εθνοσυνέλευσης.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 30 Μαρτίου 1826, οι πρόκριτοι της επαρχίας Αθηνών κοινοποίησαν στη Διοίκηση απόφαση τους, με την οποία αντικαθιστούσαν τον Γεώργιο Ψύλλα με τον Στάμο Σεραφείμ, καθώς ο πρώτος δεν μπορούσε να μεταβεί στην Επίδαυρο και να πάρει μέρος στις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης. Το έγγραφο υπέγραφαν εβδομήντα πολίτες της επαρχίας Αθηνών και τη γνησιότητά του επικύρωνε το Επαρχείο. Στις 3 Απριλίου 1826 και ενώ είχαν ξεκινήσει οι εργασίες της εθνοσυνέλευσης, η επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων του σώματος επικύρωσε τη γνησιότητα του νέου εγγράφου εκλογής του Στάμου Σεραφείμ και η Εθνοσυνέλευση τον έκανε δεκτό.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 80-82, 139-142, 147.

Πληρεξούσιοι

Βλάχος Ιωάννης
Σεραφείμ Στάμος
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Αθηνών», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)