Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Άργους

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Άργους αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1826 στο Άργος, πρωτεύουσα της επαρχίας, και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Σταματέλου Αντωνόπουλου, Χρήστου Βλάσση και Αδριανού Ιωαννίδη. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε 18 υπογραφές εκλεκτόρων και κατέγραφε την ψήφισή τους ως ομόφωνη.

Στις 24 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων του Βουλευτικού, η οποία αναγνώρισε μεν τη νομιμότητα της εκλογής, αλλά κρίνοντας ότι οι εκλεγέντες ήταν υπεράριθμοι έκανε δεκτούς ως πληρεξουσίους τους δύο μόνο, χωρίς να προσδιορίζει τα πρόσωπα, και παρέπεμψε στην ολομέλεια της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης την απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή μη του τρίτου. Φαίνεται ότι το ζήτημα επιλύθηκε συμβιβαστικά, πιθανότατα με την παραίτηση του Ιωαννίδη από την πληρεξουσιότητα, γιατί η εκλογή συγκαταλέχθηκε από την αντίστοιχη επιτροπή της εθνοσυνέλευσης στην έκθεσή της προς την ολομέλεια στις 6 Απριλίου στις αδιαφιλονίκητες. Οι Σταματέλος Αντωνόπουλος και Χρήστος Βλάσσης έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Άργους στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πληρεξούσιοι

Αντωνόπουλος Σταματέλος
Ιωαννίδης Αδριανός
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Άργους», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)