Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Άνδρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Άνδρου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1825 στην Άνδρο και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Αυγουστή Δαπόντε και αρχιμανδρίτη Λεοντίου Καμπάνη. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε συνολικά 51 επικυρωμένες υπογραφές, ωστόσο είναι πιθανό ότι ο πραγματικός αριθμός των επίσημων εκλεκτόρων που συμμετείχαν στην επαρχιακή συνέλευση ήταν πολύ μικρότερος, γιατί ελάχιστοι από αυτούς είχαν προσθέσει την ένδειξη «εκλογεύς» δίπλα από την υπογραφή τους.

Στις 23 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων του Βουλευτικού, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους δύο εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξουσίους. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια στις 6 Απριλίου η αντίστοιχη επιτροπή της εθνοσυνέλευσης συγκατάλεξε την εκλογή στις μη διαφιλονικούμενες. Μολαταύτα, στις εργασίες της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο πήρε τελικά μέρος ως πληρεξούσιος Άνδρου μόνο ο Λ. Καμπάνης.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 35-36, 147.

Πληρεξούσιοι

Δαπόντες Αυγουστής
Καμπάνης Λεόντιος, αρχιμανδρίτης
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Άνδρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)