Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Πόρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Πόρου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 1826 και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Κωνσταντίνου Λογοθέτη Δουζίνα και Γεωργίου Π. Κριεζή. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση δεν έφερε υπογραφές, παρά μόνον την ένδειξη «Οι πρόκριτοι της νήσου Πόρου» και τη σφραγίδα της κοινότητας, αλλά δήλωνε ότι οι πληρεξούσιοι είχαν αναδειχθεί «επί κοινή συνελεύσει», στην οποία είχαν συμμετάσχει οι πρόκριτοι και «άπας ο λαός», δίχως περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία.

Στις 4 Απριλίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους δύο εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξουσίους. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια της εθνοσυνέλευσης στις 6 Απριλίου η επιτροπή συγκατάλεξε την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες. Στις συνεδριάσεις της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο ωστόσο, μαζί με τον Κωνσταντίνο Λογοθέτη Δουζίνα, για άγνωστο λόγο, πήρε μέρος, αντί για τον Γεώργιο Π. Κριεζή, ο Παντελής Στάθη Πασχάλη.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 128-129, 147.

Αντώνιος Λιγνός (επιμ.), Αρχείον της κοινότητος Ύδρας, 1778-1832, τ. 12, Τύποις Μιχ. Σ. Ελευθερίου, Εν Πειραιεί 1930, σ. 84.

Πληρεξούσιοι

Κριεζής Γεώργιος Π.
Στάθη Πασχάλη Παντελής
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Πόρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)