Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Μαλανδρίνου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Μαλανδρίνου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η συνέλευση των είκοσι εκλεκτόρων, την οποία αποτελούσαν οι πρόκριτοι και οι δημογέροντες της επαρχίας, πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1825 στο χωριό Μαρεζά και ανέδειξε ομόφωνα πληρεξούσιο τον Χαράλαμπο Πολίτη Παπαγεωργίου (Χαράλαμπος Παπαπολίτης). Την ίδια ημέρα ο έπαρχος Λιδωρικίου και Μαλανδρίνου Μήτρος Λιβερόπουλος επιβεβαίωσε τη γνησιότητά της διαδικασίας. Το πληρεξούσιο έγγραφο εξετάστηκε στις 25 Μαρτίου 1826 στη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, η οποία έκανε δεκτό τον πληρεξούσιο της επαρχίας. Η νομιμότητα της εκλογής επιβεβαιώθηκε στις 6 Απριλίου 1826 και από την επιτροπή εξέτασης των πληρεξούσιων εγγράφων της Εθνοσυνέλευσης.

Η επαρχία Μαλανδρίνου δεν εξέλεξε πιθανώς δεύτερο πληρεξούσιο και αντιπροσωπεύθηκε μόνο από τον Χαράλαμπο Παπαπολίτη.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 24-25, 147-149.

Πληρεξούσιος

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Μαλανδρίνου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)