Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Μονεμβασίας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Μονεμβασίας αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1825 στη Μονεμβασία και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Παναγιώτη Καλογερά και Δήμου Ρουμάνη. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε τις υπογραφές 78 συνολικά εκλεκτόρων, ενώ με βάση αυτό ο Π. Καλογεράς είχε εκλεγεί ως αντιπρόσωπος της πόλης της Μονεμβασίας, ενώ ο Δ. Ρουμάνης αντιπροσώπευε τα χωριά. Επιπλέον, επειδή ο Καλογεράς χαρακτηριζόταν στο ίδιο έγγραφο ως παραστάτης της επαρχίας, ενώ γνωρίζουμε ότι ως τότε το ρόλο αυτό είχε ο Ιωάννης Ευγενίδης, μάλλον ο Καλογεράς είχε επίσης επιλεγεί από την επαρχιακή συνέλευση και για τη θέση του παραστάτη, σε περίπτωση που συγκαλούταν νέο Βουλευτικό μετά τη λήξη των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης.

Στις 23 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων του Βουλευτικού, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους δύο εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξουσίους. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια στις 6 Απριλίου η αντίστοιχη επιτροπή της εθνοσυνέλευσης συγκατάλεξε την εκλογή στις μη διαφιλονικούμενες. Οι Παναγιώτης Καλογεράς και Δήμος Ρουμάνης έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Μονεμβασίας στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 19-22, 147.

Πληρεξούσιοι

Ρουμάνης Δήμος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Μονεμβασίας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)