Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Κέας, Θερμιών και Σερίφου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Κέας, Θερμιών και Σερίφου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1826 στα Θερμιά (σημ. Κύθνος), και όχι την πρωτεύουσα της επαρχίας, την Κέα, όπως προέβλεπε ο εκλογικός νόμος, και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Χριστόδουλου Αλεξάνδρου και Αντωνίου Δεαγγέλη. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε μόλις 10 υπογραφές εκλεκτόρων (έξι από τα Θερμιά και τέσσερις από τη Σέριφο), ενώ στην επαρχιακή συνέλευση, για άγνωστους λόγους, δεν είχαν λάβει μέρος εκλέκτορες από την Κέα.

Στις 29 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους δύο εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξουσίους και των τριών νησιών που συναποτελούσαν την επαρχία, παρά την αποχή της Κέας από τη διαδικασία. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια της εθνοσυνέλευσης στις 6 Απριλίου η επιτροπή συγκατάλεξε την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες. Μολαταύτα, στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο συμμετείχε τελικά ως πληρεξούσιος της επαρχίας Κέας, Θερμιών και Σερίφου μόνο ο Αντώνιος Δεαγγέλη.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 71-72, 147.

Πληρεξούσιοι

Αλεξάνδρου Χριστόδουλος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Κέας, Θερμιών και Σερίφου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)