Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Ταλαντίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Ταλαντίου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η συνέλευση των σαράντα εκλεκτόρων πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1825 στο μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, κοντά στην έδρα της επαρχίας και ανέδειξε πληρεξούσιους τον Νεόφυτο Ταλαντίου και τον Λάμπρο Αλεξάνδρου.

Το πληρεξούσιο έγγραφο παρουσιάστηκε στις 29 Μαρτίου 1826 στο Βουλευτικό, λίγες ημέρες πριν ολοκληρώσει τις εργασίες του. Η εκλογή κρίθηκε νόμιμη, ωστόσο έγινε δεκτός μόνο ο Λάμπρος Αλεξάνδρου. Για τον Νεόφυτο Ταλαντίου δεν υπήρξε αναφορά στη συνεδρίαση. Η επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Εθνοσυνέλευσης επικύρωσε στην πρώτη συνεδρίαση του σώματος, στις 6 Απριλίου 1826, εκ νέου τη νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας.

Τη θέση του Νεόφυτου Ταλαντίου κατέλαβε πιθανά ο Ευστάθιος Σπυρίδωνος, ο οποίος συμμετείχε στην Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 144, 156.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 23-24, 147.

Πληρεξούσιοι

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Ταλαντίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)