Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Ύδρας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην Ύδρα αναλογούσαν έξι πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση και μάλιστα στις 19 και τις 21 Μαρτίου 1826 οι συγκεντρωθέντες πληρεξούσιοι στην Πιάδα (σημ. Νέα Επίδαυρος) απηύθυναν εκκλήσεις στους προκρίτους του νησιού να επισπεύσουν την ανάδειξη και την αποστολή των αντιπροσώπων της Ύδρας. Η εκλογή τελικά διενεργήθηκε στις 31 Μαρτίου 1826 από συνέλευση οκτώ προκρίτων του νησιού και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Δημητρίου Βούλγαρη, Γκίκα Γκιώνη, Βασιλείου Μπουντούρη, Δημητρίου Τσαμαδού και Μανόλη Τομπάζη. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους κατέγραφε την ψήφισή τους ως ομόφωνη.

Στις 5 Απριλίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους πέντε εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξουσίους. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια της εθνοσυνέλευσης στις 6 Απριλίου η επιτροπή συγκατάλεξε την εκλογή στις αδιαφιλονίκητες. Οι Δημήτριος Βούλγαρης, Γκίκας Γκιώνη, Βασίλειος Μπουντούρης, Δημήτριος Τσαμαδός και Μανόλης Τομπάζης έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι Ύδρας στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο, ενώ η θέση του έκτου πληρεξουσίου που αναλογούσε στο νησί παρέμεινε κενή.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 142-143, 147.

Αντώνιος Λιγνός (επιμ.), Αρχείον της κοινότητος Ύδρας, 1778-1832, τ. 12, Πειραιάς, Τύποις Μιχ. Σ. Ελευθερίου, 1930, σ. 73-74, 78-79, 85-86.

Πληρεξούσιοι

Γκιώνη Γκίκας
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Ύδρας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)