Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Αρκαδιάς

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Αρκαδιάς αναλογούσαν τέσσερις πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1825 στον οικισμό Σουλιμά (σημ. Άνω Δώριο) αντί για την πρωτεύουσα της επαρχίας Αρκαδιά (σημ. Κυπαρισσία), όπως προέβλεπε το τυπικό του εκλογικού νόμου, προφανώς για λόγους προστασίας από τις εχθρικές επιδρομές. Οι παρευρισκόμενοι ανέδειξαν ως πληρεξουσίους τους Αθανάσιο Γρηγοριάδη, Αντωνάκη Καραπατά, Αλέξιο Λουκόπουλο, Νικόλαο Πονηρόπουλο και Θεόδωρο Σκορδάκη. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε συνολικά 119 υπογραφές εκλεκτόρων.

Στις 27 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία αναγνώρισε μεν τη νομιμότητα της εκλογής, αλλά κρίνοντας ότι οι εκλεγέντες ήταν υπεράριθμοι έκανε δεκτούς ως πληρεξουσίους τους τέσσερις μόνο, χωρίς να προσδιορίζει τα πρόσωπα, και παρέπεμψε στην ολομέλεια της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης την απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή μη του πέμπτου. Φαίνεται ότι το ζήτημα επιλύθηκε συμβιβαστικά, πιθανότατα με την παραίτηση του Αλεξίου Λουκόπουλου από την πληρεξουσιότητα, χωρίς να συζητηθεί στη διάρκεια των εργασιών του σώματος, γιατί η εκλογή συγκαταλέχθηκε από την επιτροπή στην έκθεσή της στις 6 Απριλίου προς την ολομέλεια στις αδιαφιλονίκητες. Οι Αθανάσιος Γρηγοριάδης, Αντωνάκης Καραπατάς, Νικόλαος Πονηρόπουλος και Θεόδωρος Σκορδάκης έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Αρκαδιάς στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 43-45, 147.

Πληρεξούσιοι

Σκορδάκης Θεόδωρος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Αρκαδιάς», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)