Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Αιγίνης, Σαλαμίνος και Αγκιστρίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Αιγίνης, Σαλαμίνος και Αγκιστρίου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Πριν από την προβλεπόμενη από τον εκλογικό νόμο συνέλευση των εκλεκτόρων της επαρχίας στην πρωτεύουσά της, την Αίγινα, είχε πιθανότατα διεξαχθεί μια τοπική συνέλευση στη Σαλαμίνα, η οποία είχε υποδείξει ομόφωνα τους Ιωάννη (ή Αναγνώστη) Μπιρμπίλη και Σωτήρη Περδικούλη ως υποψήφιους πληρεξουσίους εκ μέρους των κατοίκων του νησιού, όπως προκύπτει από μεταγενέστερη αναφορά των προκρίτων της Σαλαμίνας προς την Εθνοσυνέλευση (30 Μαρτίου 1826).

Η εκλογή των δύο πληρεξουσίων της επαρχίας πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 1826 στην Αίγινα και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη του αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Μοίρα και του Ιωάννη (ή Αναγνώστη) Μπιρμπίλη. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε τις επικυρωμένες υπογραφές 39 εκλεκτόρων (18 από την Αίγινα, 16 από τη Σαλαμίνα και 5 από το Αγκίστρι). Αν και τυπικά οι δύο πληρεξούσιοι αναδείχθηκαν από την κοινή συνέλευση των εκλεκτόρων της επαρχίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εκλογικού νόμου, είναι σαφές ότι ο Ιω. Μπιρμπίλης είχε εκλεγεί ως αντιπρόσωπος της Σαλαμίνας, ενώ ο Γ. Μοίρας αντιπροσώπευε την Αίγινα.

Στις 29 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτούς τους δύο εκλεγέντες ως νόμιμους πληρεξούσιους. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, στις 30 Μαρτίου, οι πρόκριτοι της Σαλαμίνας υπέβαλαν αίτημα στην Εθνοσυνέλευση για την αντικατάσταση του Αναγν. Μπιρμπίλη από τον Σωτ. Περδικούλη λόγω αδυναμίας αναχώρησής του πρώτου από τη Σαλαμίνα. Στις 5 Απριλίου 1826 το αίτημα αντικατάστασης εγκρίθηκε από την επιτροπή και ο Σωτ. Περδικούλης έγινε δεκτός ως νόμιμος πληρεξούσιος. Μια ημέρα αργότερα (6 Απριλίου) η επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων συμπεριέλαβε στην έκθεσή της προς την ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης την εκλογή της επαρχίας στις μη διαφιλονικούμενες.

Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μοίρας και ο Σωτήρης Περδικούλης έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Αιγίνης, Σαλαμίνος και Αγκιστρίου στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 135-137, 138-139, 147.

Πληρεξούσιοι

Μοίρας Γρηγόριος, αρχιμανδρίτης
Περδικούλης Σωτήρης
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Αιγίνης, Σαλαμίνος και Αγκιστρίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)