Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Παλαιών Πατρών

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Παλαιών Πατρών αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Την περιοχή αντιπροσώπευσαν ο μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός και ο Μπενιζέλος Ρούφος. Για την εκλογή τους δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Ωστόσο η εκλογή συγκαταλέχθηκε από την επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην έκθεσή της προς την ολομέλεια στις 6 Απριλίου 1826 στις αδιαφιλονίκητες.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 147.

Πληρεξούσιοι

Ρούφος Μπενιζέλος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Παλαιών Πατρών», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)