Επίσπευση εκλογών (Ιούνιος 1823)

Διαταγή του Υπουργείου των Εσωτερικών με βάση την οποία όσες επαρχίες δεν είχαν εκλέξει παραστάτη καλούνταν να επισπέυσουν την εκλογή του. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 12, αρ. 130.

Αναφέρεται σε:

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Υπουργείον των Εσωτερικών

 

Προς τους κατοίκους των επαρχιών Γαστούνης, Καλαβρύτων, Καλαμάτας, Ιμλακίκων, Πραστού, Θηβών, Λεβαδειάς, Μπουδουνίτζας και Τουρκοχωρίου, Ζητουνίου, Λοιδωρικίου, Ζυγού, Πάρου, Σύφνου, Ίου, Σαντορίνης, Πάτμου και Καρπάθου.

 

Επειδή ελλείπουν εισέτι οι παραστάται της επαρχίας σας από την ομήγυριν των Βουλευτών, διατάττεσθε, εάν δεν τους εκλέξατε ακόμη, να τους εκλέξετε κατά τον περί εκλογής Νόμον, όσον ογληγορώτερον είναι δυνατόν, και να τον πέμψετε ενταύθα διά να συμβουλεύεται μετά των λοιπών περί των συμφερόντων γενικώς της Πατρίδος, και μερικώς της επαρχίας σας, το οποίον και περιμένεται άνευ αναβολής.

Τριπολιτσά, 9 Ιουνίου 1823

Ο Υπουργός των Εσωτερικών

Ο Γενικός Γραμματεύς

Γ. Γλαράκης