Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ζυγού

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Η επαρχία Ζυγού δεν αντιπροσωπεύθηκε στη Β΄ Εθνοσυνέλευση.

Παραστάτης της επαρχίας δεν συμμετείχε ούτε κατά την έναρξη των εργασιών του Β΄ Βουλευτικού, όπως προκύπτει από σημείωμα της 4ης Ιουνίου 1823 με τον κατάλογο των παρόντων παραστατών της Δυτικής Ελλάδας στην Τρίπολη. Στις 9 Ιουνίου 1823 το Υπουργείο Εσωτερικών με διαταγή του καλούσε την επαρχία να επισπεύσει την εκλογή παραστάτη. Η εκλογή δεν πραγματοποιήθηκε όμως και η επαρχία Ζυγού παρέμεινε χωρίς αντιπροσώπευση και στο Β΄ Βουλευτικό.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 471.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 17, Αθήνα 1999, σ. 17.

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Ζυγού», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)