Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ξηρομέρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπου στην επαρχία Ξηρόμερου δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά όμως της Εθνοσυνέλευσης προκύπτει η συμμετοχή του Γεώργιου Μαυρομμάτη.

Στην πρώτη συνεδρίαση του Βουλευτικού (26 Απριλίου 1823) η εκλογή της επαρχίας επικυρώθηκε ως νόμιμη από την ολομέλεια και ο Γ. Μαυρομμάτης συμμετείχε ως παραστάτης από την έναρξη των εργασιών του σώματος. Η συμμετοχή του επιβεβαιώνεται και σε σημείωμα των παρόντων παραστατών της Δυτικής Ελλάδας στην Τρίπολη στις 4 Ιουνίου 1823.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 1-2, 471.

Πληρεξούσιος

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Ξηρομέρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)