Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Καλαβρύτων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία Καλαβρύτων δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή των Ανδρέα Ζαΐμη, Ιωάννη Παπαδόπουλου, Ασημάκη Φωτήλα και Σωτηρίου Χαραλάμπη στις συνεδριάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό. Οι δύο από τους πληρεξουσίους, οι Ιωάννης Παπαδόπουλος και Ασημάκης Φωτήλας, αντιπροσώπευσαν την επαρχία Καλαβρύτων και ως παραστάτες στο Β΄ Βουλευτικό. Το γεγονός ότι η επαρχία δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στις διαφιλονικούμενες εκλογές, των οποίων η εξέταση παραπέμφθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση του Βουλευτικού, στις 26 Απριλίου 1823, σε ειδική επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων, δείχνει ότι δεν υπήρχε αμφισβήτηση ως προς το αποτέλεσμα. Στις 30 Απριλίου οι Ιω. Παπαδόπουλος και Α. Φωτήλας υπέγραψαν απόφαση του Βουλευτικού ως νόμιμα μέλη του.

Μολαταύτα, για άγνωστο λόγο, αποφασίστηκε η επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας στην επαρχία Καλαβρύτων. Στις 15 Μαΐου 1823 ο έπαρχος Καλαβρύτων Π. Παρασκευά, που είχε μόλις αφιχθεί στην περιφέρειά του, ανέφερε στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι είχε ξεκινήσει να διανέμει στους οικισμούς τις προκηρύξεις της Διοίκησης και του Υπουργείου, καθώς και δική του εγκύκλιο για την επίσπευση της ανάδειξης εκλεκτόρων για την ψήφιση παραστατών. Μολαταύτα, η περιοχή ανήκε στις επαρχίες εκείνες τις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό του στις 9 Ιουνίου 1823 να επισπεύσουν την εκλογή και την αποστολή των παραστατών τους. Ούτε αυτή η διαταγή όμως εκτελέστηκε και στις 25 Αυγούστου και τις 4 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους το Βουλευτικό Σώμα κάλεσε διαδοχικά τον έπαρχο και τους επιστάτες της επαρχίας Καλαβρύτων να ενεργήσουν άμεσα τη διεξαγωγή της εκλογής και την αποστολή των παραστατών.

Ενδεχομένως τελικά διεξήχθη νέα εκλογή σε άγνωστο χρόνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη εκ νέου ως παραστατών των Ιω. Παπαδόπουλου και Α. Φωτήλα. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο εκλεγέντες παραστάτες τελικά παρουσιάστηκαν στο Βουλευτικό για να λάβουν μέρος στις εργασίες του στις 5 και 8 Σεπτεμβρίου 1823 αντίστοιχα.

Ο Φωτήλας δεν εξάντλησε τη θητεία του, καθόσον στις 6 Μαΐου 1824 υπέβαλε την παραίτησή του από το Βουλευτικό για λόγους υγείας, δίχως να εκλεγεί αντικαταστάτης, με αποτέλεσμα η επαρχία Καλαβρύτων να μείνει με ελλιπή αντιπροσώπευση μέχρι τη λήξη της Β΄ Περιόδου.

Πληρεξούσιοι

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Παραστάτες

Παπαδόπουλος Ιωάννης
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Καλαβρύτων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)