Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Μενδενίτσας και Τουρκοχωρίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 1823 σε επαρχιακή συνέλευση και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη του Αναγνώστη Εγκολφόπουλου ως παραστάτη για το Β΄ Βουλευτικό, ενώ το έγγραφο υπέγραφαν 32 εκλέκτορες. Υπό την ιδιότητα του παραστάτη ο Αν. Εγκολφόπουλος διετέλεσε και πληρεξούσιος της επαρχίας στη Β΄ Εθνοσυνέλευση.

Ωστόσο ο Αν. Εγκολφόπουλος δεν παρουσιάστηκε στο Βουλευτικό μετά τη λήξη της Εθνοσυνέλευσης. Στις 9 Ιουνίου 1823 το Υπουργείο Εσωτερικών με διαταγή του καλούσε την επαρχία να επισπεύσει την εκλογή παραστάτη. Το έγγραφο του Αν. Εγκολφόπουλου ως παραστάτη της επαρχίας παρουσιάστηκε στο σώμα στις 21 Αυγούστου 1824, ένα χρόνο μετά από την έναρξη των εργασιών του Βουλευτικού. Η εκλογή επικυρώθηκε ως νόμιμη από το Βουλευτικό και έγινε δεκτός στις συνεδριάσεις για το υπόλοιπο της περιόδου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 394, 471.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 84.

Πληρεξούσιος

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Μενδενίτσας και Τουρκοχωρίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)