Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ζητουνίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1823 σε συνέλευση στην τοποθεσία Λιθάδι της επαρχίας και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη του Αθανασούλα Αναγνώστου ως παραστάτη για το Β΄ Βουλευτικό, ενώ το έγγραφο υπέγραφαν 43 εκλέκτορες. Τη γνησιότητα του εγγράφου επιβεβαίωναν οι κάτοικοι της επαρχίας. Υπό την ιδιότητα του παραστάτη ο Αθ. Αναγνώστου διετέλεσε και πληρεξούσιος της επαρχίας στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, ενώ επιβεβαιώνεται και η συμμετοχή των Αναγνώστη Παπαλεξόπουλου και Γιάννη Παπαχρήστου από την επαρχία στις εργασίες του σώματος.

Ωστόσο στις 9 Ιουνίου 1823 το Υπουργείο Εσωτερικών με διαταγή του καλούσε την επαρχία Ζητουνίου να επισπεύσει την εκλογή παραστάτη. Ο Αθ. Αναγνώστου δεν παρουσιάστηκε με το πρακτικό έγγραφο εκλογής του όταν συγκροτήθηκε το Β΄ Βουλευτικό, καθώς λόγω οικονομικών δυσκολιών είχε επιστρέψει στην πατρίδα του μετά τη λήξη της Β΄ Εθνοσυνέλευσης και παρέμεινε εκεί, συμμετέχοντας στις πολεμικές συγκρούσεις με τα οθωμανικά στρατεύματα. Η επαρχία δεν πραγματοποίησε νέα εκλογή. Στις 25 Απριλίου 1824 πραγματοποιήθηκε συνέλευση για την εκλογή του παραστάτη της επαρχίας για το Γ΄ Βουλευτικό, όπου αναδείχθηκε επίσης ο Αθ. Αναγνώστου. Συγχρόνως, στη συνοδευτική της αναφορά προς το Βουλευτικό για την εκλογή η επαρχία δικαιολογούσε την απουσία του αντιπροσώπου της από το σώμα και ζητούσε να γίνει αποδεκτός και για το υπόλοιπο της Β΄ περιόδου. Το Βουλευτικό επικύρωσε την νέα εκλογή και επέτρεψε στον Αθ. Αναγνώστου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις για το υπόλοιπο της Β΄ περιόδου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 471.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 101, 107, 138.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 84-85, 152.

Πληρεξούσιοι

Παπαχρήστου Γιάννης

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Ζητουνίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)