Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Λιδωρικίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπου στην επαρχία Λιδωρικίου δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά όμως της Eθνοσυνέλευσης προκύπτει η συμμετοχή του Παναγιώτη Κονδύλη με καταγωγή από την επαρχία.

Αφού ξεκίνησαν οι εργασίες του Β΄ Βουλευτικού, η ολομέλεια αποφάσισε στη συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 1823 να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών την έκδοση διαταγής για τη διενέργεια εκλογής σε όσες επαρχίες δεν είχαν στείλει ακόμα παραστάτες. Συγκεκριμένα, για την επαρχία Λιδωρικίου, ζητούσαν να καταγραφεί στη διαταγή να μην εκλεγεί ξανά ο περσινός παραστάτης, ο Αναστάσιος Αναγνώστου Λιδωρίκης, ο οποίος δεν παρέδωσε το παραστατικό του στο σώμα και δεν συμμετείχε στις εργασίες, αλλά να εκλέξουν άλλον. Η επαρχία δεν εξέλεξε άμεσα νέο παραστάτη. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 1824 στο Λιδωρίκι και αναδείχθηκε παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό ο Αθανάσιος Νικολάου Λιδωρίκης, ενώ το έγγραφο υπέγραφαν οι οχτώ πρόκριτοι της επαρχίας. Συγχρόνως, οι πρόκριτοι ζητούσαν ο παραστάτης να γίνει δεκτός και για το υπόλοιπο της Β΄ περιόδου, διότι η επαρχία δεν κατάφερε να συγκαλέσει νωρίτερα συνέλευση λόγω των πολεμικών συγκρούσεων. Στη συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου 1824 το έγγραφο εκλογής της επαρχίας Λιδωρικίου παρουσιάστηκε στο Βουλευτικό, το οποίο επικύρωσε ως νόμιμη την εκλογή και ο Αθ. Λιδωρίκης έγινε δεκτός, συμμετέχοντας και στο τέλος των εργασιών του Β΄ Βουλευτικού.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 329, 471.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 62.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 153.

Παναγιώτης Κονδύλης, Αιτήσεις Αγωνιστών, Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος. Ψηφιακό Αρχείο 1821. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης: 21/03/2022.

Πληρεξούσιος

Παραστάτες

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Λιδωρικίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)