Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Κορίνθου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Κορίνθου αναλογούσαν δύο παραστάτες για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή τους πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 1824 στην Κόρινθο, πρωτεύουσα της επαρχίας, και επανεξέλεξε τους απερχόμενους παραστάτες Γεώργιο Καλαρά και Πανούτσο Νοταρά. Μολονότι ο Π. Νοταράς υπέβαλε πριν από τη λήξη της Β΄ Περιόδου, στις 12 Ιουλίου 1824, την παραίτησή του από το Βουλευτικό, προκειμένου να διοριστεί δύο ημέρες αργότερα μέλος του Εκτελεστικού, η θητεία του στο τελευταίο σώμα υπήρξε σύντομη, καθώς τερματίστηκε με τη λήξη της διοικητικής περιόδου. Στις 18 Σεπτεμβρίου το παραστατικό έγγραφο της επαρχίας για την Γ΄ Περίοδο εγκρίθηκε από το Βουλευτικό, που έκανε δεκτούς ως νόμιμους παραστάτες τους Γεώργιο Καλαρά και Πανούτσο Νοταρά, οι οποίοι συμμετείχαν στις εργασίες του Βουλευτικού από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824). Ο Νοταράς μάλιστα, μετά την επιστροφή του στα καθήκοντα του παραστάτη, εξελέγη ομόφωνα και πρόεδρος του σώματος, στις 9 Οκτωβρίου.

Η θητεία του Καλαρά υπήρξε αυτή τη φορά σύντομη, καθώς στις 23 Δεκεμβρίου 1824 απεβίωσε. Φαίνεται ότι σύντομα μετά το θάνατό του διενεργήθηκε εκλογή για την αντικατάστασή του, γιατί στις 11 Φεβρουαρίου 1825 παρουσιάστηκε ενώπιον του Βουλευτικού νέος παραστάτης, μη κατονομαζόμενος στα πρακτικά του σώματος, αλλά το παραστατικό έγγραφο που υπέβαλε δεν έγινε δεκτό, γιατί αφορούσε την εκλογή δύο αντιπροσώπων αντί για έναν. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε να σταλεί διαταγή, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συγκρότηση νέας επαρχιακής συνέλευσης για την εκλογή παραστάτη. Σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Βουλευτικού (12 Φεβρουαρίου 1825), το υπουργείο διέταξε, στις 15 Φεβρουαρίου, τον έπαρχο και τους δημογέροντες της επαρχίας Κορίνθου να προχωρήσουν άμεσα σε νέα εκλογή ενός παραστάτη, σε αντικατάσταση του Γ. Καλαρά, σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο.

Η επαρχιακή συνέλευση για την επαναληπτική εκλογή έλαβε τελικά χώρα στις 16 Μαρτίου 1825 στη Σικυώνα και όχι στην πρωτεύουσα της επαρχίας, όπως προέβλεπε ο νόμος· κατά πάσα πιθανότητα, ο τόπος διεξαγωγής της συνέλευσης θα πρέπει να ταυτιστεί με το σημερινό χωριό Σικυώνα, το οποίο την περίοδο εκείνη συνήθως ονομαζόταν Βασιλικά ή Βασιλικό. Από τη συνέλευση εξελέγη ομόφωνα παραστάτης ο Αναγνώστης Οικονομόπουλος. Το σχετικό παραστατικό έγγραφο έφερε τις υπογραφές 49 εκλεκτόρων. Τρεις μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εκλογής το έγγραφο υποβλήθηκε στο Βουλευτικό και ο Οικονομόπουλος έγινε αμέσως δεκτός ως νόμιμος παραστάτης της επαρχίας.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 54, αρ. 11 και 105.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 56, αρ. 131 και 150.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 22, αρ. 69.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 409.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 3, 7, 122, 179.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 8, Αθήνα 1974, σ. 132.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 49-50.

Παραστάτες

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Κορίνθου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)