Προκήρυξη εκλογών για το Γ΄ Βουλευτικό στην επαρχία Κορίνθου

Διαταγή του Υπουργείου των Εσωτερικών προς τον έπαρχο Κορίνθου για την προκήρυξη εκλογών. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 30, αρ. 100.

Αναφέρεται σε:

Αρ. 2999

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Το Υπουργείον των Εσωτερικών

Προς τον έπαρχον της Κορίνθου

 

Σ’ εγκλείονται προκηρύξεις και αντίγραφον περί εκλογής νόμου διά την πρόσκλησιν των νέων παραστατών. Φρόντισε να τα δημοσιεύσης εις όλην σου την επαρχίαν.

Προς τουτο σ’ εγκλείομεν τ’ αυτά διά τας επαρχίας Πόρου κ.τ.λ., Δερβενοχωρίων, Αθηνών, Λειβαδίας, Θηβών, Ευρίπου και Ταλαντίου και φρόντισε να τα εξαποστείλης ταχέως και ασφαλώς διά να δημοσιευθή και εκεί.

Προς τούτοις σ’ εγκλείεται και διαταγή του Υπουργείου της Αστυνομίας.

Εν Άργει την 15 Απριλλίου 1824

Ο Υπουργός των Εσωτερικών

Γρηγόριος Δικαίος

Ο Γεν. Γραμματεύς

Γ. Γλαράκης