Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Καλαμάτας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Καλαμάτας αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Μολονότι είναι βέβαιο ότι η επαρχία αντιπροσωπεύθηκε στο Γ΄ Βουλευτικό από τον Πανάγο Αλεξίου Λογοθέτη, υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής της εκλογής και το αποτέλεσμά της. Σύμφωνα με ιδιωτική επιστολή του Γεωργίου Γεωργιόπουλου με ημερομηνία 17 Μαρτίου 1824 προς άγνωστο παραλήπτη, ο αποστολέας είχε εκλεγεί από την επαρχία του από κοινού με τον Γιώργη Μπαμπίνη, προκειμένου να μεταβούν στην έδρα της κεντρικής διοίκησης και κατόπιν να μείνει ο ένας από τους δύο ως παραστάτης. Μολονότι στην επιστολή δεν κατονομάζεται η επαρχία, η πληροφορία αφορούσε κατά πάσα πιθανότητα την επαρχία Καλαμάτας, την οποία εξάλλου δύο χρόνια μετά εκπροσώπησε ο Γεωργιόπουλος στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου (1826). Ωστόσο φαίνεται ότι παραστατικό από τη συγκεκριμένη εκλογή ουδέποτε υποβλήθηκε στο Βουλευτικό, ενώ οι Γεωργιόπουλος και Μπαμπίνης δεν διεκδίκησαν επισήμως την αναγνώρισή τους ως παραστάτες από το σώμα. Η επαρχία Καλαμάτας ανήκε μάλιστα σε ένα μεγάλο αριθμό επαρχιών στις οποίες εστάλη διαταγή του υπουργείου Εσωτερικών στις 8 Αυγούστου 1824 να επισπεύσουν την εκλογή παραστάτη για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή πραγματοποιήθηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου 1824 στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την Καλαμάτα, και ανανέωσε τη θητεία του απερχόμενου παραστάτη Πανάγου Αλεξίου Λογοθέτη. Ανάμεσα στους εκλέκτορες που συμμετείχαν στη διαδικασία και υπέγραψαν το παραστατικό έγγραφο της εκλογής του Λογοθέτη που κατατέθηκε στο σώμα περιλαμβάνονται και οι Γεωργιόπουλος και Μπαμπίνης.

Το παραστατικό έγγραφο στο όνομα του Λογοθέτη παρουσιάστηκε στο Βουλευτικό μόλις στις 23 Ιανουαρίου 1825, μαζί με αναφορά της επαρχίας που απέδιδε σε ασθένεια τη μεγάλη καθυστέρηση στην ανάληψη των καθηκόντων του. Αμέσως μετά την ανάγνωση των εγγράφων, η ολομέλεια του σώματος επικύρωσε την εκλογή και τον έκανε δεκτό ως νόμιμο παραστάτη της επαρχίας Καλαμάτας.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 105.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 40-41.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Καλαμάτας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)