Βιαιοπραγίες κατά την εκλογική διαδικασία

Αναφορά του ιερωμένου Ιερόθεου πως κατά τη διενέργεια της εκλογής στην επαρχία Τριπολιτσάς ασκήθηκε βία εναντίον του από τους εκπροσώπους της μίας τοπικής πολιτικής μερίδας. Το τεκμήριο βρίσκεται στο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 9, αρ. 140.

Εξοχότατε υπουργέ των εσωτερικών

Κατά την διαταγήν της διοικήσεως περί τις περιηγητικίς καταγραφίς των ψίφων διά τιν εκλογίν του παραστάτου Τριπολητζάς ο υποφαινόμενος εδιορίσθην να ενοθώ μετά του αποσταλθέντος παρά τις υπερτάτις διοικήσεως κύριον παναγιώτη καραιοάνη, εν ω δε εξίλθον έξω της πόλεως ταύτης εις χορίον μπασιάκου ήλθεν κάπιως κολιός νταριότις διά συνεργίας του ρίγα παλαμίδη μετά αρκετών στρατιοτών με έπιασεν με ατίμασεν και ξιλιζοντάς με θανατιφόρος τόσον ώστε κατάκιτως κινδινέβων τιν ιδίαν μου ζωήν ευρίσκομε. Παρακαλώ λιπόν θερμώς τιν εξοχότιτά σας να μιν καταδεχθή να αποσιοπίση τιν τιαύτιν ατιμίαν και το τιούτον φέρσιμον του ρηθέντος αλλά να παραστίση τούτω εις την υπερτάτιν διοίκισιν. Και μένω.

Τριπολ. Τη 13 Μαίου 1823

αρχιμανδρίτης ιερόθεος

 

επί του νώτου: Αρ. 219

Αναφορά του Αρχιμανδρίτου Ιεροθέου αναγγέλουσα τους δαρμούς οπού έλαβε εις χωρίον Βασάκον παρά του Κολιού Νταριώτη αποστελλόμενος διά την ψηφοφορίαν του παραστάτου Τριπολιτζάς.