Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Βάλτου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Βάλτου αναλογούσε ένας βουλευτής στη Βουλή του 1827.

Ο Χρήστος Γεροθανάσης συμμετείχε στις εργασίες της ολομέλειας από την έναρξη των εργασιών (20 Ιουνίου 1827) ως βουλευτής Βάλτου, όπως προκύπτει από μεταγενέστερο (18 Ιανουαρίου 1828) κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών. Για τη διαδικασία ανάδειξής του από την επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ολομέλειας στις 2 Ιουλίου ο Χρ. Γεροθανάσης θανατώθηκε από βλήμα που έπεσε εντός του χώρου του Βουλευτηρίου εξαιτίας των τοπικών εμφύλιων ταραχών που εξελίσσονταν παράλληλα στο Ναύπλιο. Ως εκλεγμένος από την επαρχία του αντικαταστάτης του αποθανόντα βουλευτή Βάλτου παρουσιάστηκε στις 29 Ιουλίου 1827 ο Σωτήριος Βαλτινός, αφού υπέβαλε την ίδια μέρα την παραίτησή του από την Αναθεωρητική επί των Λογαριασμών Επιτροπή. Η αναφορά του Σωτ. Βαλτινού παρουσιάστηκε στην ολομέλεια στις 3 Αυγούστου. Την επόμενη ημέρα δεκατέσσερεις κάτοικοι της επαρχίας Βάλτου διαμαρτυρήθηκαν για την αποδοχή του Σωτ. Βαλτινού, αφού δεν διέθετε νόμιμο παραστατικό με υπογραφές από την επαρχία του και ζητούσαν από το σώμα να δώσει ένα χρονικό διάστημα, ώστε να επιστρέψουν στην επαρχίας τους και να εκλέξουν τον βουλευτή τους σε συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Η Βουλή μετέθεσε την απόφασή της για επόμενη συνεδρίαση, ωστόσο η αναφορά των κατοίκων δεν επανήλθε στις επόμενες συνεδριάσεις του σώματος και ο Σωτ. Βαλτινός συνέχισε να συμμετέχει στις εργασίες έως το τέλος της περιόδου.

Βουλευτές

Βαλτινός Σωτήριος
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Βουλή των Ελλήνων – Βάλτου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)